MTMA 2023: Best Broadcast Media Travel Feature

MTMA 2023: Best Broadcast Media Travel Feature

Malaysia: Maiza Musa Albakri, Radio Televisyen Malaysia

Laporan Khas Pelancongan Kesihatan: Malaysia Antara Destinasi Tumpuan