Lessons from Malaysia in Croatia: MHTC CEO Sherene Azli on Health Tourism

November 6, 2019

Chia sẻ của CEO Sherene Azli về Du lịch Y tế: Kinh nghiệm từ Malaysia dành cho Croatia

Bà Sherene Azli, CEO của Hội đồng Du lịch Y tế Malaysia với TCN tại CIHT năm 2018 tại Crikvenica Ngày 12 tháng 11 năm 2018 […]
November 6, 2019

Lessons from Malaysia in Croatia: MHTC CEO Sherene Azli on Health Tourism

Paul Bradbury – Winner of Best Online Report (International) Lessons from Malaysia in Croatia: MHTC CEO Sherene Azli on Health Tourism November 12, 2018 – One […]
November 6, 2019

ခရိုအေးရှားမှမလေးရှားမှသင်ခန်းစာများ – ကျန်းမာရေးခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် MHTC ၏စီအီးအို Sherene Azli

ခရိုေအွာရရ ွားတြင္ မေလွာရရ ွာမရ ရရရေသ သြင္ခနင္ွာစ – မေလွာရရ ွာက်နင္ွာမ ေရွာေစ ြင္ာေရရ ကင္မရွာနရြင္ာခရွွာသတ ွာေက ြင္စွ ၏ စအွ ွွာအို မစၥရရ ြင္ွာ အစင္ဇလွ မရ က်နင္ွာမ ေရွာ ခရွာွ သတ ွာ […]
January 14, 2020

在克罗地亚的经验:MHTC首席执行官Sherene Azli谈医疗旅游

2018年11月12日 – 我最喜欢执行Total Croatia News的工作之一是因为这个美丽的国家每一天都会带来新的惊喜和学习机会。 一年多以前我已经被告知克罗地亚拥有最好的医疗旅游质量。圣凯瑟琳专科医院是世界领先的医院也最近与Mayo Clinic成为了欧洲合作伙伴,进行了新的OneOme RightMed药物遗传学测试; Bagatin 诊所被评为欧洲最佳皮肤专科诊所,也获得了众多牙科奖项; Svjetlost眼科诊所,是该地区的领导者并吸引了很多来自加利福尼亚的好莱坞明星。这个清单是永无止境的。您可以在这里阅读更多有关我早期在克罗地亚发现的医疗旅游信息。 这些发现带我到上周一Bagatin 诊所举办的专门研讨会。在那里,我们与全球医疗旅游品牌专家Ilan Geva与行业领导者度过了一天,讨论着克罗地亚医疗旅游的品牌。对于所有相关人员来说,这是一个令人发人深省的一天;对我而言,在这会上第一次听到一个亚洲国家 – 马来西亚,显然正在为全球医疗旅游业设定标准。正如我在研讨会报告中指出的那样: 虽然品牌宣传是当天的主题,但盖瓦谈论的其他事情让我更加感兴趣。例如,哪个国家的医疗旅游最佳,什么是最佳实践? “马来西亚,他们很棒。他们有一个入境点 – 马来西亚医疗旅游理事会 – 卫生部的专属部门。” 另一场健康会议将在本周在克罗地亚举行。宜兰·盖瓦也是这场会议的主题演讲者 – 由克瓦内尔卫生小组组织的茨里克韋尼察国际卫生会议。 在线研究显示似乎每个人都在谈论着马来西亚 […]
January 17, 2020

Pelajaran dari Malaysia di Kroasia: CEO MHTC Sherene Azli tentang Wisata Kesehatan

Sekarang sudah lebih dari setahun sejak saya diberitahu tentang kualitas wisata kesehatan Kroasia terbaik. Rumah Sakit Khusus St Catherine, Rumah Sakit Terkemuka di Dunia dan merupakan […]
July 28, 2021

Lessons from Malaysia in Croatia: MHTC CEO Sherene Azli on Health Tourism

Paul Bradbury – Winner of Best Online Report (International) Lessons from Malaysia in Croatia: MHTC CEO Sherene Azli on Health Tourism November 12, 2018 – One […]